دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار

آگهی های روزنامه ابرار   88804997 - 021

صفحه اصلی   نمونه تراکت   نمونه کارت ویزیت   متفرقه   تعرفه ها   درباره ما   تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار

آگهی های روزنامه ابرار

دفتر پذیرش آگهی روزنامه ابرار

دفتر چاپ آگهی روزنامه ابرار

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه ابرار

نمونه آگهی های روزنامه ابرار

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه ابرار

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه ابرار

آگهی های روزنامه ابرار

آگهی نیازمندی های روزنامه ابرار

آگهی نیازمندیهای روزنامه ابرار

نیازمندی های روزنامه ابرار

نیازمندیهای روزنامه ابرار

راهنمای روزنامه ابرار

نیازمندی های راهنمای ابرار

نیازمندیهای راهنمای ابرار

آگهی نیازمندی های ابرار

آگهی های نیازمندی های ابرار

آگهی نیازمندی ابرار

آگهی صفحه اصلی روزنامه ابرار

پذیرش آگهی داخلی روزنامه ابرار

آگهی داخلی روزنامه ابرار

آگهی مجلات ابرار

آگهی مجلات روزنامه ابرار

پذیرش آگهی مجلات روزنامه ابرار

چاپ آگهی روزنامه ابرار

طراحی آگهی روزنامه ابرار

قبول آگهی نیازمندی های ابرار

قبول آگهی روزنامه ابرار

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه ابرار

آگهی روزنامه همشهری چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه ابرار

پدیرش آگهی ویژه نامه ابرار

6 و 7 روزنامه ابرار

آگهی 6و 7 روزنامه ابرار

آگهی ویژه روزنامه ابرار

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه ابرار

نمونه آگهی روزنامه ابرار

تعرفه روزنامه ابرار

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه ابرار

تعرفه چاپ آگهی روزنامه ابرار

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه ابرار

تعرفه آگهی روزنامه ابرار

قیمت آگهی روزنامه ابرار

قیمت آگهی نیازمندی های ابرار

ابرار سیاسی تهران ایران

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار

نمونه آگهی های روزنامه ابرار ورزشی

نمونه آگهی های روزنامه ابرار سیاسی

نمونه آگهی های روزنامه ابرار اقتصادی

تلفن دفتر قبول آگهی روزنامه ابرار

چاپ آگهی تلفنی در روزنامه ابرار

سفارش آگهی روزنامه ابرار

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند

پیرو آگهی انحلال شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند (درحال تصفیه) به شماره ثبت و شناسه ملی در روزنامه رسمی شماره مورخ و در اجرای ماده قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت تدبیر سرمایه الوند دارند دعوت می شود ظرف یک سال از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی این روزنامه به نشانی تهران خیابان نلسون ماندلا مراجعه و ادعای خود را کتبا با اخذ رسید به مدیر تصفیه تسلیم نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد - مدیر تصفیه شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند - مرتضی سعید نژاد

لینک کلیدی :
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند  شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند  آگهی انحلال  مرتضی سعید نژاد  مدیر تصفیه
کلمات کلیدی :
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند پیرو آگهی انحلال شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند درحال تصفیه به شماره ثبت و شناسه ملی در روزنامه رسمی شماره مورخ و در اجرای ماده قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت تدبیر سرمایه الوند دارند دعوت می شود ظرف یک سال از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی این روزنامه به نشانی تهران خیابان نلسون ماندلا مراجعه و ادعای خود را کتبا با اخذ رسید به مدیر تصفیه تسلیم نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد مدیر تصفیه شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند مرتضی سعید نژاد
آرایشگاه سرمه آذین
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
میکروپیگمنتیشن ترانه
کلیک کنید
سالن آرایش و اپیلاسیون لیا
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
زیبایی پاک نژاد
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه ابرار
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه ابرار
سفارش آگهی روزنامه ابرار  88804997 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند - آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند - آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تدبیر سرمایه آتیه الوند
آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار