دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار

آگهی های روزنامه ابرار    88804997 -021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
آگهی های روزنامه اطلاعات
آگهی های روزنامه ابرار
آگهی های روزنامه همشهری
آگهی روزنامه دنیای اقتصاد
آگهی های روزنامه کاروکارگر
آگهی های روزنامه شرق
آگهی های روزنامه ایران
آگهی های روزنامه جام جم
آگهی های روزنامه خراسان
آگهی روزنامه خبر ورزشی
آگهی های مجله ماهان
آگهی های پیک برتر
آگهی مجله آشپزی خانواده سبز
آگهی های مجله خانواده سبز
آگهی های مجله سیب سبز
آگهی های مجله ایده آل
آگهی های مجله راز
آگهی های مجله راه زندگی
آگهی های مجله روزهای زندگی
آگهی های مجله موفقیت
آگهی های مجله آرامش
آگهی های مجله زیبایی
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار

آگهی های روزنامه ابرار

دفتر پذیرش آگهی روزنامه ابرار

دفتر چاپ آگهی روزنامه ابرار

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه ابرار

نمونه آگهی های روزنامه ابرار

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه ابرار

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه ابرار

آگهی های روزنامه ابرار

آگهی نیازمندی های روزنامه ابرار

آگهی نیازمندیهای روزنامه ابرار

نیازمندی های روزنامه ابرار

نیازمندیهای روزنامه ابرار

راهنمای روزنامه ابرار

نیازمندی های راهنمای ابرار

نیازمندیهای راهنمای ابرار

آگهی نیازمندی های ابرار

آگهی های نیازمندی های ابرار

آگهی نیازمندی ابرار

آگهی صفحه اصلی روزنامه ابرار

پذیرش آگهی داخلی روزنامه ابرار

آگهی داخلی روزنامه ابرار

آگهی مجلات ابرار

آگهی مجلات روزنامه ابرار

پذیرش آگهی مجلات روزنامه ابرار

چاپ آگهی روزنامه ابرار

طراحی آگهی روزنامه ابرار

قبول آگهی نیازمندی های ابرار

قبول آگهی روزنامه ابرار

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه ابرار

آگهی روزنامه چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه ابرار

پدیرش آگهی ویژه نامه ابرار

روزنامه ابرار

آگهی روزنامه ابرار

آگهی ویژه روزنامه ابرار

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه ابرار

نمونه آگهی روزنامه ابرار

تعرفه روزنامه ابرار

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه ابرار

تعرفه چاپ آگهی روزنامه ابرار

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه ابرار

تعرفه آگهی روزنامه ابرار

قیمت آگهی روزنامه ابرار

قیمت آگهی نیازمندی های ابرار

ابرار سیاسی تهران ایران

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار

نمونه آگهی های روزنامه ابرار ورزشی

نمونه آگهی های روزنامه ابرار سیاسی

نمونه آگهی های روزنامه ابرار اقتصادی

آگهی چاپ شده مجمع شرکت سراشیم
شماره 501
آگهی مجامع عمومی شرکت کارگزاری بیمه
شماره 502
آگهی مجمع شرکت زیگورات دژ پارس
شماره 503
آگهی مجمع شرکت مهد تجارت گستران عطار
شماره 504
آگهی مجمع عمومی شرکت شکوفامنش
شماره 505
آگهی حق تقدم شرکت صداقت بار فشارکی
شماره 506
آگهی اصلاحی دعوت به مجمع عمومی
شماره 507
آگهی تمدید حق تقدم چاپ شده در روزنامه
شماره 508
آگهی نوبت سوم تصفیه شرکت آریا کنتور البرز
شماره 509
آگهی نوبت اول تصفیه شرکت دیزل تندر امین
شماره 510
آگهی تصفیه نوبت اول شرکت سفیر تجارت
شماره 511
آگهی تصفیه نوبت اول شرکت آریا کانسار دانا
شماره 512
آگهی تصفیه شرکت عمران ماج آسمان
شماره 513
آگهی تصفیه نوبت اول موسسه غیر تجاری
شماره 514
آگهی مجمع شرکت مهندسین مشاور فجر
شماره 515
آگهی نوبت اول مجمع عادی بطور فوق العاده
شماره 516
آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع
شماره 517
آگهی مزایده عمومی فروش آپارتمان
شماره 518
آگهی دعوت به مجمع شرکت فرد شاهین تپه
شماره 519
آگهی دعوت به مجمع شرکت توسعه ارتباطات
شماره 520
آگهی مجامع عمومی شرکت گچ لرستان
شماره 521
آگهی مجمع شرکت بیتا پروتئین فردیس
شماره 522
مجمع شرکت مهندسی شهر و صنعت سیتک
شماره 523
اطلاعیه شرکت مهندسین مشاور
شماره 524
آگهی مجمع چاپ شده شرکت حمل و نقل
شماره 525
آگهی دعوت به تشکیل مجمع در روزنامه ابرار
شماره 526
آگهی تبدیل سهام شرکت بازرگانی
شماره 527
آگهی دعوت سهامداران شرکت آمایش داده
شماره 528
آگهی مجمع شرکت استواک تجارت
شماره 529
آگهی مفقودی پروانه در روزنامه ابرار
شماره 530
مجمع شرکت سهامی خاص کارگزاری
شماره 531
آگهی مجمع عمومی مجتمع کشت و صنعت
شماره 532
آگهی مجمع چاپ شده شرکت خدماتی
شماره 533
آگهی نوبت اول دعوت از بستانکاران
شماره 534
تبدیل سهام شرکت همراه هوشمند آینده
شماره 535
مجمع شرکت توسعه دانش و بینش روشنگر
شماره 536
آگهی مجمع عمومی شرکت روان ژرف رود
شماره 537
آگهی مجمع موسسه خیریه توانبخشی
شماره 538
مجمع چاپ شده شرکت دایا خانه و آشپزخانه
شماره 539
مجمع چاپ شده شرکت تاب ریسان کاشان
شماره 540
نوبت اول تصفیه شرکت فتوت شیر یزدان
شماره 541
مجامع شرکت کشت و صنعت گاو دوش
شماره 542
دعوت به مجمع صندوق پژوهش و فناوری
شماره 543
آگهی دعوت به مجمع کانون هماهنگی دانش
شماره 544
مجمع شرکت حمل و نقل بزرگ هشتگرد
شماره 545
آگهی چاپ شده شرکت آبزی پژوهان پیشگام
شماره 546
آگهی مجمع شرکت نانو خاوران خاور
شماره 547
نوبت اول تصفیه شرکت مسیر سرخ سلیم
شماره 548
آگهی شرکت آلومینیوم فراساز کیا در روزنامه
شماره 549
آگهی مجمع شرکت مسافربری در روزنامه
شماره 550
صفحه اول آگهی ها صفحه دوم آگهی ها صفحه سوم آگهی ها
صفحه چهارم آگهی ها صفحه پنجم آگهی ها صفحه ششم آگهی ها
صفحه هفتم آگهی ها صفحه هشتم آگهی ها صفحه نهم آگهی ها
صفحه دهم آگهی ها صفحه یازدهم آگهی ها صفحه دوازدهم آگهی ها
صفحه سیزدهم آگهی ها صفحه چهاردهم آگهی ها صفحه پانزدهم آگهی ها
صفحه شانزدهم آگهی ها    
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه ابرار
سفارش آگهی روزنامه ابرار  88804997 (021)
آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه باغ رز
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه بانو مانا
کلیک کنید
آموزشگاه تبسم آفتاب
کلیک کنید
سپنتا احمدی منتخب مسابقات یو سی مس
سپنتا احمدی منتخب مسابقات
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه ابرار
سفارش آگهی روزنامه ابرار  88804997 (021)
کلمات کلیدی :

آگهی چاپ شده مجمع شرکت سراشیم در روزنامه ابرار آگهی نوبت اول دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تولیدی سراشیم سهامی خاص بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت می رساند جلسه نوبت اول

آگهی مجامع عمومی شرکت کارگزاری بیمه در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم ممتاز اندیشان آتیه گستر سهامی خاص بدینوسیله

آگهی مجمع عمومی شرکت زیگورات دژ پارس در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت زیگورات دژ پارس سهامی خاص بدینوسیله از کلیه شرکاء یا سهامداران شرکت زیگورات دژ پارس دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

آگهی مجمع شرکت مهد تجارت گستران عطار در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهد تجارت گستران عطار سهامی خاص بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی شرکت مهد تجارت گستران عطار دعوت به عمل می آورد تا در جلسه

آگهی مجمع عمومی شرکت شکوفامنش چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شکوفامنش سهامی خاص ثبت شرکت های تهران بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در مجمع عمومی

آگهی حق تقدم شرکت صداقت بار فشارکی در روزنامه ابرار آگهی حق تقدم شرکت صداقت بار فشارکی بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت صداقت بار فشارکی می رساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش

آگهی اصلاحی دعوت به مجمع عمومی چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی اصلاحی پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت زیست فناوری پیشرفته اسپان منتشره در روزنامه کثیرالانتشار ابرا عنوان مجمع عمومی و دستور جلسه بدینوسیله اصلاح می گردد

آگهی تمدید حق تقدم چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی تمدید حق تقدم شرکت هتل فرشته پاسارگاد به اطلاع کلیه سهامداران شرکت هتل فرشته پاسارگاد می رساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه

آگهی نوبت سوم تصفیه شرکت آریا کنتور البرز چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آریا کنتور البرز نوبت سوم پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی صفحه 59 بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و یا طلبی نسبت به شرکت

آگهی نوبت اول تصفیه شرکت دیزل تندر امین چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت دیزل تندر امین با مسئولیت محدود در حال تصفیه موضوع ماده 215 قانون تجارت نوبت اول بدینوسیله از کلیه بستانکاران اعم از حقیقی و حقوقی شرکت

آگهی تصفیه نوبت اول شرکت سفیر تجارت دانا ایرانیان در روزنامه ابرار آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سفیر تجارت دانا ایرانیان سهامی خاص در حال تصفیه نوبت اول - بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت سفیر تجارت دانا ایرانیان دعوت به عمل می آید تا جهت استیفای

آگهی تصفیه نوبت اول شرکت آریا کانسار دانا ایرانیان در روزنامه ابرار آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آریا کانسار دانا ایرانیان سهامی خاص در حال تصفیه نوبت اول بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت آریا کانسار دانا ایرانیان در حال تصفیه دعوت به عمل می آید تا جهت

آگهی تصفیه شرکت عمران ماج آسمان چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله مهندسی عمران ماج آسمان در حال تصفیه سهامی خاص نوبت اول در اجرای ماده 225 اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت

آگهی تصفیه نوبت اول موسسه غیر تجاری چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی موسسه غیر تجاری همراهان یاد گیرنده رها در حال تصفیه نوبت اول بدینوسیله در اجرای ماده 215 لایحه اصلاحی قانون تجارت

آگهی مجمع شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه در روزنامه ابرار آگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود

آگهی نوبت اول مجمع عادی بطور فوق العاده چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نویت اول شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران بدینوسیله از کلیه اعضای تعاونی دعوت به عمل می آید در جلسه

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت سهامداران شرکت آمایش داده تجارت نوین جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور

آگهی مزایده عمومی فروش آپارتمان چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی مزایده عمومی فروش ملک شرکت فریند کمال پارسه ارزش در نظر دارد تمامی شش دانگ یک باب آپارتمان با کاربری تجاری و اداری واقع در شهر تبریز چهارراه آبرسان نبش مهرگان پنجم

آگهی دعوت به مجمع شرکت فرد شاهین تپه در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی فرد شاهین تپه بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت صنعتی فرد شاهین تپه سهامی خاص دعوت به عمل می آید

آگهی دعوت به مجمع شرکت توسعه ارتباطات در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه ارتباطات هما بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه ارتباطات هما سهامی خاص دعوت به عمل می آید

آگهی مجامع عمومی شرکت گچ لرستان چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع گچ لرستان بدینوسیله از اعضای شرکت صنایع گچ لرستان سهامی عام دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی

آگهی مجمع عادی سالیانه شرکت بیتا پروتئین فردیس در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحیان سهام شرکت بیتا پروتئین فردیس بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت بیتا پروتئین فردیس می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی مجمع شرکت مهندسی شهر و صنعت سیتک در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی شهر و صنعت سیتک بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در راس ساعت 14 در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

اطلاعیه شرکت مهندسین مشاور شاران چاپ شده در روزنامه ابرار قابل توجه سهامداران شرکت مهندسین مشاور شاران سهامی خاص به اطلاع کلیه سهامداران شرکت مهندسین مشاور شاران می رساند ضمن رعایت ماده 12 اساسنامه تعدای از سهامداران فعلی شرکت

آگهی مجمع عمومی چاپ شده شرکت حمل و نقل در روزنامه ابرار آگهی دعوت شرکت حمل و نقل بزرگ هشتگرد با مسئولیت محدود جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت حمل و نقل بزرگ هشتگرد

آگهی دعوت به تشکیل مجمع چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آبزی پژوهان پیشگام سهامی خاص بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران محترم شرکت آبزی پژوهان پیشگام

آگهی تبدیل سهام شرکت بازرگانی درداران سریر در روزنامه ابرار آگهی تبدیل سهام از بی نام به با نام شرکت مهندسی بازرگانی درداران سریر نوبت اول با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده در اجرای ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام

آگهی دعوت سهامداران شرکت آمایش داده تجارت نوین در روزنامه ابرار آگهی دعوت سهامداران شرکت آمایش داده تجارت نوین جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

آگهی مجمع شرکت استواک تجارت در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت استواک تجارت بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت استواک تجارت با مسئولیت محدود دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت

آگهی مفقودی پروانه ساخت چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی مفقودی بدینوسیله اعلام می گردد پروانه ساخت شرکت ایران رول با عنوان فویل حرارتی جهت درب بسته بندی مواد غذایی مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد آگهی مفقودی پروانه ساخت

آگهی مجمع شرکت سهامی خاص کارگزاری در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص کارگزاری رسمی بیمه تدبیر و اعتماد هستی بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی خاص کارگزرای رسمی بیمه تدبیر و اعتماد هستی

آگهی مجمع عمومی مجتمع کشت و صنعت چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع کشت و صنعت شکوفا جاوید سهامی خاص بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مجتمع کشت و صنعت شکوفا جاوید دعوت به عمل می آید

آگهی مجمع عمومی چاپ شده شرکت خدماتی در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی ناحیه صنعتی ائینه ورزان بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم شرکت خدماتی ناحیه صنعتی آئینه ورزان می رساند

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت چهارده ساحل نور و نسیم در حال تصفیه نوبت اول در اجرای ماده 225 اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت چهارده ساحل نور و نسیم آگهی انحلال آن در صفحه 12 روزنامه رسمی کشور درج گردیده است دعوت به عمل می آید

آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به با نام در رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت همراه هوشمند آینده سهامی خاص نوبت اول با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ساعت 10 در اجرای ماده 44 لایحه اصلاحی

آگهی تبدیل سهام شرکت توسعه دانش و بینش روشنگر در ابرار آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به با نام در رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت توسعه دانش و بینش روشنگر سهامی خاص نوبت اول با توجه

آگهی مجمع عمومی شرکت روان ژرف رود در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت روان ژرف رود با مسئولیت محدود بدینوسیله از کلیه اعضاء هیات مدیره و شرکاء شرکت روان ژرف رود دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی

آگهی مجمع عمومی موسسه خیریه توانبخشی در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده هیات امناء موسسه خیریه توانبخشی بچه های آسمان کامران - بدینوسیله از کلیه اعضاء یا نمایندگان قانونی موسسه خیریه

آگهی مجمع چاپ شده شرکت دایا خانه و آشپزخانه در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت دایا خانه و آشپزخانه بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی

آگهی مجمع چاپ شده شرکت تاب ریسان کاشان در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع تاب ریسان کاشان بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ

آگهی نوبت اول تصفیه شرکت فتوت شیر یزدان در روزنامه ابرار آگهی دعوت از بستانکاران شرکت فتوت شیر یزدان در حال تصفیه نوبت اول در اجرای ماده 225 اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت فتوت شیر یزدان که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور

آگهی مجامع عمومی شرکت کشت و صنعت گاو دوش در روزنامه ابرار آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت گاو دوش بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی شرکت کشت و صنعت گاو دوش سهامی خاص

آگهی دعوت به مجمع صندوق پژوهش و فناوری در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی ماندگار بدینوسیله از سهامداران محترم صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی ماندگار دعوت می گردد در جلسه مجمع

آگهی دعوت به مجمع کانون هماهنگی دانش و صنعت در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار زنجیره گندم و آرد و نان  بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار

آگهی مجمع شرکت حمل و نقل بزرگ هشتگرد در روزنامه ابرار آگهی دعوت شرکت حمل و نقل بزرگ هشتگرد با مسئولیت محدود جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت حمل و نقل بزرگ شاهرود دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع

آگهی چاپ شده مجمع شرکت آبزی پژوهان پیشگام در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آبزی پژوهان پیشگام سهامی خاص بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران شرکت آبزی پژوهان پیشگام می رساند مجمع عمومی عادی

آگهی چاپ شده مجمع شرکت نانو خاوران خاور در روزنامه ابرار آگهی دعوت سهامداران شرکت نان فناوران خاور جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود

آگهی نوبت اول تصفیه شرکت مسیر سرخ سلیم در روزنامه ابرار آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مسیر سرخ سلیم در حال تصفیه نوبت اول در اجرای ماده 225 اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت مسیر شرخ سلیم آگهی انحلال آن در صفحه 12 روزنامه رسمی

آگهی شرکت آلومینیوم فراساز کیا چاپ شده در روزنامه ابرار اقتصادی آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت آلومینیوم فراساز کیا سهامی خاص از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت

آگهی مجمع شرکت مسافربری چاپ شده در روزنامه ابرار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه صاحبان سهام شرکت مسافربری آیندگان برتر راه ایرانیان بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مسافربری آیندگان برتر راه ایرانیان دعوت

www.noandish-ad.com
دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار - دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار - دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار - دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار - دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ابرار
آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار - آگهی های روزنامه ابرار